Våra förfäder

Släktföreningen

von Schéele-Bergenheim

Våra förfäder


Släktföreningen von Schéele-Bergenheim bildades formellt 1979 av ättlingar till barnen till de båda fanjunkarna och lantbrukarna Herman von Schéele (1823-1875) på Plönninge och Theodor Bergenheim (1823-1903) på Fjällaregården, båda i  socken i södra Halland.


Redan 1968 hade dessa ättlingar börjat med gemensamma släktmöten. Anledningen till dessa släkters sammankoppling är att tre av von Schéeles barn och tre av Bergenheims barn var gifta med varandra; inalles hade von Schéele elva barn, av vilka det finns ännu levande ättlingar i sju grenar, och Bergenheim tretton barn (i två äktenskap), av vilka det finns ännu levande ättlingar i tio grenar.


Eftersom det alltså finns tre "dubbelgrenar" kan man säga att det netto finns fjorton olika fortlevande grenar. De Plönningeättlingar som bär namnet von Schéele utgör hela den ännu existerande huvudmannagrenen av svenska adliga ätten nr 2059 von Schéele. Under årens lopp har en del andra (och därmed något mera avlägsna) släktingar på såväl Schéele- som

Bergenheimssidan anslutit sig till släktföreningen.


till Plönninge (von Scheele) fotogalleri>>


till Fjällaregårdens (Bergenheim) fotogalleri>>