om

Medlemskap


Alla som intresserar sig för föreningens verksamhet är välkomna som medlemmar.


Medlemsavgiften är 200 kronor per år för enskild och 300 kronor per år för familj.


Medlemsavgiften sätts in på plusgiro 81 78 37-8. För detta får man ett medlemsblad som utkommer med 24- eller 32-sidigt nummer minst en gång per år.


Bli medlem? Funderingar kring medlemskap? 

Kontakta Eddy Bergenheim!

tel 031-29 67 15

eddy.bergenheim@gmail.com

Arkivarie

Hermine von Schéele

070-508 57 70

hermine.vonscheele@gmail.com

Arkiv

Släktföreningen har också ett omfattande

arkiv som både omfattar foton och andra handlingar. En större del av originalmaterialet är deponerat på landsarkivet i Göteborg.

Ett urval foton och annat visas alltid i samband med släktmötena. Släktmöten avhålls numera vart tredje år; dvs 2016, 2019, 2022, 2025 osv.

Om släktföreningen


Bakgrund

Släktföreningen von Schéele-Bergenheim bildades formellt 1979 av ättlingar till barnen till de båda fanjunkarna och lantbrukarna Herman von Schéele (1823-1875) på Plönninge och Theodor Bergenheim (1823-1903) på Fjällaregården, båda i

Harplinge socken i södra Halland.


Redan 1968 hade dessa ättlingar börjat med gemensamma släktmöten. Anledningen till dessa släkters sammankoppling är att tre av von Schéeles barn och tre av Bergenheims barn var gifta med varandra; inalles hade von Schéele elva barn, av vilka det finns ännu levande ättlingar i sju grenar, och Bergenheim tretton barn (i två äktenskap), av vilka det finns ännu levande ättlingar i tio grenar.


Eftersom det alltså finns tre "dubbelgrenar" kan man säga att det netto finns fjorton olika fortlevande grenar. De Plönningeättlingar som bär namnet von Schéele utgör hela den ännu existerande huvudmannagrenen av svenska adliga ätten nr 2059 von Schéele. Under årens lopp har en del andra (och därmed något mera avlägsna) släktingar på såväl Schéele- som

Bergenheimssidan anslutit sig till släktföreningen.