olle-petter melin

Redaktören presenterar sig

Jag heter Olle-Petter Melin (Pl.X/Fj.IX) och jag tycker det är lättare att hålla reda på mitt födelseår, 1946, än min aktuella ålder. Jag hade lyckan att som föräldrar få Brita (dotter till Robert von Scheele och Sigrid, född Bergenheim) och Hakon Melin.


Jag fick en solig och glad barndom i Johannesburg (Sydafrika) och tog därefter studenten i Göteborg. Efter flera olika humanistiska examina ägnade mig åt ett brokigt yrkesliv, under vars sista 30 år jag arbetade som ombudsman. Efter pensionen har jag avlagt en magisterexamen i textilvetenskap - ämnesvalet förklaras av mitt intresse för stickning. Alla mina uppsatser gäller stickning.


Sedan nästan 40 år lever jag i Stockholmstrakten tillsammans med Lars och vi delar ett brett intresse för textila hantverk. Vore det inte för Covid-19, skulle jag forska vidare i några utmanade stickningsfrågor som jag hittat, men, eftersom jag inte kan besöka bibliotek och museer, får det vänta. För närvarande läser jag en avhandling om hur universitetsämnet kemi utvecklades på 1700-talet, där C W Schéele får exemplifiera både vikten av ett systematiskt grundarbete och av att odla goda kontakter.