donation av blomsterakvareller

Botaniska trädgården får Kjellbergskas blomtavlor

GP

 - Jag har studerat Charlotte von Schéeles akvareller och upplevt samma sak som under vandringar i naturen, så skickligt och så vackert är dessa blomstermålningar gjorda. Det sade skoldirektör Bertil Wijk, när han på onsdagen överlämnade Charlotte von Scheeles målningar till Botaniska trädgården i Göteborg.

Blomstermålningarna, 792 växter samlade som ett herbarium, har sedan 1935 använts i undervisningen vid Kjellbergska flickskolan, där Charlotte von Schéele var musiklärare i slutet av förra seklet. När nu flickskolan lagts ner ansågs Botaniska trädgården vara den institution som bäst kunde förvalta samlingen.
 - Här kan många människor få ta del av Charlotte von Schéeles livsverk, sade rektorn för Kjellbergska, Astrid von Schéele. Botanikstuderande bör finna mycket, konstnärer av olika slag kan få inspiration. Rektor von Scheele var glad att Botaniska nu skall förvalta gåvan, så att den stora allmänheten får tillfälle att bekanta sig med samlingen. Hon passade också på att tacka lärarna Carin Edgren och Gunilla Holmberg för att de ordnat planscherna.

Botaniska trädgårdens styrelseordförande Ebbe Wijkander tackade för gåvan, speciellt välkommen i dag när så stor del av trädgårdens tidigare egna samlingar ägs av staten.

Professor Per Wendelbo, styrelseordförande Ebbe Wijkander och rektor Astrid von Schéele beundrar Charlotte von Schéeles akvareller.