1969 - Espenäs

Släktmötet i Espenäs 1969

Mötet ägde rum i hos Carin och Holger Edgren. Carin var kollega till Astrid von Scheele på Kjellbergska flickskolan och hade fritidsboende i närheten av Hjärtaredssjön.