2007 - Varberg

foto: Henrik von Scheele

foto: Matilda von Scheele

foto: Matilda von Schéele

Varberg


Släktmötet ägde rum från lunchtid på lördagen t.o.m. söndag eftermiddag. Ett sjuttiotal föreningsmedlemmar, i åldrarna 0–92 år, deltog. De flesta deltagare bor i Sverige, både i Halland och annorstädes, men även släktingar med hemvist i England, Tyskland och USA hade kommit tillresande. Deltagarna registrerades under förmiddagen av Nelly Wendeblad och Ivar Senelius. (se fotogalleri) Utöver gemytligt umgänge med varandra kunde de ta del av föreningens omfattande utställning av fotografier från tidigare släktmöten och av enskilda släktmedlemmar – såväl nu levande som tidigare generationer – samt dokument härrörande från eller med anknytning till släkternas anfäder och anmödrar.


klicka här för bildspelet - "Släktmötet The Movie">>


Programmet var visserligen digert, men det fanns även gott om tid för fri disposition mellan de olika programpunkterna. Efter en utmärkt lunch i Eskils källare samlades deltagarna på borggården. Föreningens ordförande Adam von Schéele inledde med att berätta om släkternas koppling till fästningen. Två anfäder till olika grenar inom släkterna har varit kommendanter på Varberg: Sven Kellander (1727–1801), adlad Mannerskants år 1773, under åren 1764–1783 och Gustaf Vilhelm Gyllenhammar (1794–1866) under perioden 1848–1861, men flera andra anor har också tjänstgjort där. Adam von Schéele läste även upp några passager ur Sven Mannerskants ofullbordade självbiografi. Därefter

ledde försteantikvarien vid Varbergs museum, Pablo Wiking Faría, en uppskattad rundvandring på fästningen.

(se fotogalleri 1)

(se fotogalleri 2) 

se fotogalleri 3 (Galleriet innehåller foton från samtliga aktiviteter)


Efter sedvanliga släktmötesförhandlingar var det sedan under seneftermiddagen dags för en tur på staden under Adam von Schéeles ledning, varvid platser med koppling till anfäderna och anmödrarna särskilt uppmärksammades. Stopp gjordes därför bl.a. på Södra kyrkogården med överstelöjtnantskan Emerentia Elisabeth Mannerskants (1732–1788) och rådman Johan Strömbergs (1790–1847) gravar, på Stora Torget vid Lundquistska huset som ritades i slutet av 1760-talet av kommendanten Kellander för borgmästaren Petter Hierton och dennes hustru Barbara Gammal, vilka var goda vänner till kommendanten, samt intill f.d. Franckeska färgargården på Kyrkogatan. Färgeriverksamheten grundades av en från Tyskland via Borås invandrad anfader, Friedrich Francke (c:a 1721–1770), för 250 år sedan. Den förblev inom samma släktkrets i över 120 års tid. (se fotogalleri)


Efter gruppfotografering på borggården invid det på 1700-talet uppförda kommendanthuset avnjöts under aftonen en välsmakande middag i Eskils källare. I anslutning till och efter middagen framfördes hälsningar från frånvarande fränder från när och fjärran. (se fotogalleri)


Diane Charters berättade till bilder om den till Alaska utvandrade grenen av släkten von Schéele, dess liv på ön Afognak och hur det ser ut där idag. Rolf Bergenheim redogjorde för kontakter med den finländska grenen av släkten Bergenheim och om besök på Åland och i Helsingfors. Henrik von Schéele demonstrerade föreningens hemsida.


Under söndagen genomfördes en busstur i sydvästra Västergötland och Hallands skogsbygder. Nedslag gjordes på en rad platser med anknytning till familjerna. Lite längre stopp gjordes på några ställen. Sålunda bestegs Örestens borgkulle i närheten av Skene. På Örestens fäste var en anfader, Arvid Knutsson (död 1497), hövidsman på 1490-talet. I sitt vapen förde han en sparre över en stjärna. (se fotogalleri)


På Kungsäters kyrkogård besöktes en rad släktgravar. I Kungsäter gjordes också stopp vid Marks Linnemanufakturs gamla fabrik – företaget grundades av fränden Gottfrid Bergenheim (1862–1914) – och Faggareds 1800-talsgård som innehades av flera bröder Bergenheim efter varandra i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. (se fotogalleri)


Fika avnjöts vid Svartrå kyrka. I kyrkan beundrades särskilt Henrik Wibecks vackra tak-, bänk- och läktarbarriärmålningar från 1777. Wibeck (1726–1792), som var bosatt i Varberg, var bror till en anmoder. Under kyrkobesöket diplomerades dessutom några förtjänta medlemmar av  föreningen.

(se fotogalleri)

Slutligen gjordes en paus vid Ottersjö 1700-talssäteri i Dagsås, där kommendanten Mannerskants framlevde det sista decenniet av sitt liv och hans barnbarn spenderade delar av barndomen. (se fotogalleri)programmet för 2007 års släktmöte>> (pdf-fil)

Inbjudan till släktmöte>> (pdf-fil)

Anmälningsblankett>> (pdf-fil)