medlemsblad

Medlemsbladet...

är avsett att komma ut med två nummer per år till föreningens medlemmar.

Efterhand kommer äldre nummer att finnas tillgängliga här på hemsidan.
Det första medlemsbaldet kom ut redan 1991. Är du intresserad av att ta del av de äldre medlemsbladen.?
medlemsbladet

Redaktionen

redaktör:
Olle-Petter Melin

redaktionen:
Bengt Jacobson, Kerstin Ljungström samt Tommy Räjert


Tipsa redaktionen!

Vi efterfrågar tips och idéer från er släktingar om lämpliga artiklar för medlemsbladet. Det kan vara artiklar/berättelser om gamla tider inom släkten eller information om nutida händelser som berör släkten. I stort sett vill vi få in ”vad som helst” som är av allmänt intresse för föreningens medlemmar,