Våra förfäder

Vära förfäder

von Schéele - Bergenheim

Plönninge - Fjällaregården

Plönninge

Herman von Schéele

1823-1875

Henriette Nordenstedt

1835.1902

Fjällaregården

Theodor Bergenheim

1823-1903

Våra förfäder


Släktföreningen von Schéele-Bergenheim bildades formellt 1979 av ättlingar till barnen till de båda fanjunkarna och lantbrukarna Herman von Schéele (1823-1875) på Plönninge och Theodor Bergenheim (1823-1903) på Fjällaregården, båda i  socken i södra Halland.


Anledningen till dessa släkters sammankoppling är att tre av von Schéeles barn och tre av Bergenheims barn var gifta med varandra; inalles hade von Schéele elva barn, av vilka det finns ännu levande ättlingar i sju grenar, och Bergenheim tretton barn (i två äktenskap), av vilka det finns ännu levande ättlingar i tio grenar.


Eftersom det alltså finns tre "dubbelgrenar" kan man säga att det netto finns fjorton olika fortlevande grenar. De Plönningeättlingar som bär namnet von Schéele utgör hela den ännu existerande huvudmannagrenen av svenska adliga ätten nr 2059 von Schéele. Under årens lopp har en del andra (och därmed något mera avlägsna) släktingar på såväl Schéele- som Bergenheimssidan anslutit sig till släktföreningen.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna