våra förfäder

Vära förfäder

von Schéele - Bergenheim

Plönninge - Fjällaregården

Plönninge

Herman von Schéele

1823-1875

Henriette Nordenstedt

1835.1902

Fjällaregården

Theodor Bergenheim

1823-1903

Petronella Andersson

1833-1873

Varför har vi en gemensam släktförening?