inledning till fotogallerierna

Bakgrunden till den gemensamma släktföreningen

Theodor Bergenheim gifter sig och flyttar till Harplinge

1854 flyttade den drygt 30-årige pensionerade skånske fanjunkaren Theodor Bergenheim till Harplinge för att gifta sig med Petronella Andersdotter.  Petronella var dotter till storbonden Anders Nilsson och hans hustru Christina Nilsdotter. Som hemgift fick fick de gården Fjällaregården.Herman von Schéele gifter sig samma år

Samma år som Theodor och Johanna Petronella gifte sig, gifte sig en annan pensionerad fanjunkare. Han hettte Herman von Schéele och var jämgammal med Theodor.

Herman gifte sig med Henriette Nordenstedt i Åhus kyrka.


Henriette var dotter till tullförvaltaren Carl Erik Nordenstedt och Maria Lovisa Wendel. med bistånd från den blivande svärfaderna hade Herman von Schéele redan några månader före bröllopet köpt Torsjö norregård i Östra Torsås sokcken söder om Växjö.

1859 såldes Torsjö för en betydande summa och ny adress blev Lidhem i Väckelsångs socken där von Schéele blev förvaltare. Likafullt lockade honom en egen gård och på våren 1862 hade han hittat vad han sökte.


Bergenheims och von Schéele blir grannar 1862

I maj flyttade familjen in på gården Plönninge i Harplinge och så kom familjerna von Schéele och Bergenheim att bli grannar och goda vänner.

På våren 1873 avled Johanna Peronella och Theodor Bergenheim lämnades ensam med sju barn i åldrarna 2 - 17 år. Redan på hösten samma år gifte Theodor om sig. Bruden hittade han i den närbelägna prästgården.Hon hette Johanna Maria Westerlund och var dotter till Harplinges prost Lars Westerlund och Elisabeth Sofia Lindborg.

Gemensam släktförening

Med tiden kom det inom von Schéele-familjen att födas elva barn varav åttta uppnådde vuxen ålder. Tretton barn blev frukten av Bergenheims två äktenskap. Av dess överlevde elva barnaåren. Så småningom gifte sig tre av barnen von Sch´éele med tre av barnen Bergenheim. Detta är som ni alla vet orsaken till att våra släkter har en gemensam släktförening. Därmed är det dags att gå över att titta på bilderna!

Vi börjar med sidan "Våra förfäder"