aktuellt

Välkommen
till

släktföreningens hemsida!

Ny redaktör för medlemsbladet

Olle-Petter Melin är sedan sommaren ny redaktör för medlemsbladet. Till sin hjälp har Olle-Petter en nystartad redaktionskommitté. Denna består av fem medlemmar: Bengt Jacobson, Kerstin Ljungström och Eddy Bergenheim.


Uppdaterade fotogallerier

Nu kan du ta del av en digital version av skärmutställningen/fotoutställningen över våra förfäder som visas under släktmötena vart tredje år. I inledningen till fotoutsällningen får du reda på varför vi har en gemensam släktförening. Härifrån kan du "klicka" dig vidare.... generation för generation.


Senaste släktmötet......

2019 års släktmöte genomfördes under helgen den 30/8 - 1/9. Släktmötet inleddes med lunch på Stufvenäs gästgifveri som ligger vid Kalmarsund några mil söder om Kalmar.

OM OSS

Redan 1968 började ättlingarna träffas med gemensamma släktmöten. Första träffen genomfördes i Harplinge. 

Fotogallerier - Våra förfäder